Jump to content
whiskyforum

Leaderboard


Popular Content

Showing content with the highest reputation on 09/28/2019 in all areas

  1. 1 point
    Nu har jag uppdaterat med info om Qvänums buteljering. Dessutom har det framkommit att den öl som Gnesta destillerade till "whisky" innehöll humle. Därmed stryks Gnesta Bränneri som whiskydestilleri
×
×
  • Create New...