Jump to content
whiskyforum

Hakan G

Vanlig medlem
 • Posts

  1,856
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  28

Everything posted by Hakan G

 1. Hej Stort tack. Jo, det finns några få uppdateringar. Senast uppdaterade jag om Arilds Vingård. Jag har ett par få uppdateringar som inte är gjorda. Uppsala Destilleri har upphört med tillverkning, och annat destilleri har samtidigt startat med destillering. De har andra pannor, men har tagit över Uppsalas privatfat. Tänkte sammanställa med datum osv. under semestern. Det finns även en vingård bredvid Arilds vingård som har pannor. (Kullabergs vingård). Jag misstänker att de (lite hemligt) även bränner whisky. Jag ska grotta i det.
 2. Nu har jag uppdaterat om både Bergslagens och Arilds vingård.
 3. Nu har jag uppdaterat med första officiella släppet från Tevsjö
 4. Nu har jag uppdaterat med info om Qvänums buteljering. Dessutom har det framkommit att den öl som Gnesta destillerade till "whisky" innehöll humle. Därmed stryks Gnesta Bränneri som whiskydestilleri
 5. Nu har jag uppdaterat med info om Qvänums buteljering
 6. Tyvärr måste jag avföra Skånska Spritfabriken som ett svenskt whiskydestilleri. Det har framkommit att de inte har någon panna här i Sverige. De har hela tiden destillerat i Frankrike. Det betyder att de än så länge inte är något Svenskt destilleri
 7. Nu har jag uppdaterat informationen med info om Vattudalens första whiskysläpp på systembolaget
 8. Nu har jag uppdaterat informationen med info om Vattudalens första whiskysläpp på systembolaget
 9. Här är en länk till en hemsida där dokumentären om att få fram bevis för att Göteborgs jäst och spritfabrik (Mölndal) var först med att destillera whisky. De var även först med att sälja whisky. Dokumentären är väl värd att se. https://swedishwhiskyhistory.com/
 10. Nu är vårt 22a whiskydestilleri igång. Grattis och stort lycka till Agitator Whiskymakare
 11. Även jag får bli lite bättre att skriva här. Som det är nu skriver jag mest i min tråd "De svenska whiskydestillerierna". Jag vill att detta ska vara ett aktivt forum
 12. Nu har jag skrivit in ett till svenskt whiskydestilleri (Sveriges nordligaste). Vattudalen whisky
 13. Alla diskussioner håller ständigt på på facebook i grupper som; -Här är mitt whiskyskåp (stor grupp, men varierande kvalitet. Ca 15.000 medlemmar) -Svensk Whiskyhistoria (Ultranördig och intressant grupp. ca 200 medlemmar) -Whiskynörderi på hög nivå (Även denna är en nördig grupp med djup kunskap. knappt 2.500 medlemmar) -Whiskysamlarna (halvaktiv grupp med ca 300 medlemmar) -WKBS (köp och säljgrupp. Knappt 7.000 medlemmar) -malt, smoke 'n yummie food (Mat, cigarrer och malt. En trevlig grupp om allt möjligt. Drygt 3.000 medlemmar) Sedan finns en uppsjö av andra Svenska och utländska grupper Bara för att ta en Engelsk grupp så är denna bra. -Malt Maniacs & Friends (ca 16.000 medlemmar)
 14. I första inlägget, långt ner, finns "pågående prospekt". Där finns bland annat denna text Agitator Whiskymakare AB (Arboga) Under uppbyggnad Företaget grundat 2015 Agitator bygger just nu ett destilleri i Arboga. Det presenterades sommaren 2015. Troligen startar produktionen februari 2018 Nordic Whisky Capital äger cirka 81 % av aktierna i Agitator Whiskymakare AB. Agitator Whiskymakare AB är ett dotterbolag till Nordic Whisky Capital. Agitator kommer också att bli namnet på bolagets varumärke. Namnet illustrerar varumärkets framtida positionering på marknaden: ett experimentvilligt svenskt destilleri som överraskar med spännande nya produkter och ifrågasätter konventionerna utan att någonsin tumma på produktkvaliteten. Affärsmodellen utgår från egen produktion av maltwhisky. Agigator kommer att destillera sin whisky under vacuum. I vårt system så går värmen in i ena pannparet, spillvärmen därifrån går sedan till nästa pannpar. Detta fungerar på grund av vakuumteknik. Smakerna kommer bli annorlunda. Dock kommer estrar, som ger fruktig karaktär fortfarande finnas, då deras kokpunkt stortsett är samma som etanol. "Finkel" och brända toner minskas då koket inte blir lika varmt, samt att dessa aromer har högre kokpunkt. Mindre rökighet kan förväntas då fenolerna har hög kokpunkt. Det används vakuumteknik idag i whiskyvärlden. Dock bara på grainsidan. Fördelarna där har visat sig vara en renare process (mindre fastbrända proteiner på utrustningen) "renare" sprit och lägre energiförbrukning. Det har inte gjorts i traditionella potstills, som vi kommer göra. Skottarna får inte göra det för SWA. Det nya destilleriet håller under våren och sommaren 2017 på att färdigställas i hyrda lokaler i Arboga Teknikpark. I slutet av juli upptäcktes fabrikationsfel på cirka 20 stycken rostfria tankar. Leverantören har tagit på sig fullt ansvar för felen och kommer att åtgärda dem så snart som möjligt. Reparationerna av tankarna ovan kommer inte innebära några extra kostnader för Agitator men kommer att försena installationsarbetet. Den prognos som nu kan ges är att destillering kan påbörjas i oktober eller november För att minimera miljöpåverkan kommer produktionen i mycket stor utsträckning att tillämpa energiåtervinning. I samarbete med Arboga Energi kommer destilleriet också att få sin energi från fjärrvärmenätet dit också den värme som inte kan återanvändas levereras tillbaka. Visionen för Agitator Whiskymakare är Sveriges mest kreativa whisky från Sveriges lönsammaste destilleri. Produktionskostnaderna blir låga i den unikt rationella produktionsanläggningen, övriga driftskostnader hålls låga och kapitalbindningen blir låg. Produktionsvolymen avpassas så att Sverige räcker som grund att stå på för att uppnå god lönsamhet men destilleriet har kapacitet att möta en mångdubbelt större efterfrågan utan dyra nyinvesteringar. Inte heller lagringskapaciteten utgör någon begränsning. Tillgängligt lagerutrymme som räcker för att kunna utnyttja den fulla destilleringskapaciteten finns i direkt anslutning till destilleriet. Skrivet på deras hemsida November 2017 gällande de 6 första faten; "Vi kommer att använda så kallade förstärkta fat, där vi har monterat extra stavar inuti fatet. Detta ger oss möjligheter att skapa en smakbild som annars är omöjlig. Det första fatet är av typen barrique som har innehållit sherry och som vi sedan har förstärkt med ekstavar på insidan. Det andra fatet är en barrel som använts till bourbontillverkning och som vi sedan har förstärkt med kastanjeträstavar på insidan." De ska ha 3 olika recept på whiskyn, Från "Mjukt", halvrökt till Rökigt http://www.agitatorwhisky.se
 15. Jösses Nu har det precis hittats uppgifter som tyder på att Göteborgs jästaktiebolags spritfabrik tillverkade whisky 1889-1909. 15:e aug 1892. Malmö Allehanda "Med anledning af en notis under rubrik Svensk Whisky, hvari omtalas, att Linköpings jäst- och spritfabriksaktiebolag hade för afstgt att vid denna afaf detta bolag inköpta Helsingborgs pressjästfabrik tillverka svensk whiskyoch att Helsingborg i så fall skulle blifva platsen för den första whiskyfabriken i norden, har disponent Olsén meddelat, att tillverkningen af whisky efter skotsk metod sedan fyra år egt rum vid Göteborgs Jästaktiebolags spritfabrik, presenten i närheten af Göteborg. Ehuru något sådant fabrikat derifrån ännu ej blifvit utsläppt i markanaden, enär whisky tillverkad efter denna metod måste hållas lagrad närmare fem år." Redan år 1876 ökades aktiekapitalet till 120.000 kronor för er forderliga utvidgningar och nybyggnader. 1 november 1884 öde’lades emellertid fabriken av eldsvåda men nybyggdes och fabrikationen återupptogs i augusti 1885. År 1888 är ett märkesår enär aktiemajoriteten överflyttades till Göteborg, där styrelsen fick sitt säte. Året därpå anlades ett renings verk för sprit, vilket möjliggjorde tillverkning av ‘såväl finare bränn vinssorter som förskärning av cognac, varjämte även tillverkning av whisky och punsch upptogs. Denna tillverkning pågick ända till 1909. 1891 fordubblades aktiekapitalet till 240.000 kronor genom överföring av besparade vinstmedel. Emellertid skulle snart hårda år komma. Genom tillkomsten ‘av nya fabriker blev den förut hårda konkurrensen än hårdare. Den förde slutligen till nedläggande av icke mindre än fyra fabriker.
 16. I vilken ordning de Svenska whiskydestillerierna började tillverka whisky (med en brasklapp om viss osäkerhet om Helsingborgs Jäst- & Spritfabrik). 1) Göteborgs jästaktiebolags spritfabrik (Mölndal på kommungränsen till Göteborg) Nedlagt Destilleringsår whisky 1889-1909 Detta är det första svenska destilleriet som tillverkar whisky. 2) Helsingborgs Jäst- & Spritfabrik (Helsingborg) + Aktiebolaget Linköpings Jäst- & Spritfabrik (Nyqvarn, Sydväst om Linköping) Nedlagt Destilleringsår whisky (tidigast 1893- senast November 1901) Första whiskybuteljeringen släpptes troligen senast 1899. Så här stod det i Dagens Nyheter 30 juli 1892; "Svensk Whisky. Linköpings jäst och spritfabriksaktiebolag, som för någon tid sedan inköpte Helsingborgs pressjästfabrik, har för afsikt att sätta igång och utvidga den samma samt att med jästberedningen förena tillverkning af svensk whisky. Helsingborg skulle i så fall bli platsen för den första whiskyfabriken i norden." 27 Augusti 1892 inbjöd bolaget till nyemission, via en annons i Dagens Nyheter, för att få ett utökat aktiekapital om 260.000:-. Detta skulle möjliggöra att de kunde betydligt utvidga sin verksamhet i Linköping och i Helsingborg och börja tillverka whisky och arrak. I ett styrelseprotokoll från Helsingborgs Utminuterings- och Utskänkningsaktiebolag (en föregångare till dagens systembolag) står det att Helsingborgs Jäst- & Spritfabrik var en av leverantörerna. (protokoll från 2 november 1898). I en priskurant (prislista) från Helsingborgs Utminuterings- och Utskänkningsaktiebolag 1899 står det ”svensk whisky”. 1 helbutelj Svensk Whisky kostade då 2 kronor. Aktiebolaget Linköpings Jäst- & Spritfabrik gick i konkurs 1896, men Helsingborgs Jäst- & Spritfabrik fortsatte produktionen men brann ner november 1901. I N.P. Mathiassons bok ”Mitt Vinst- och förlustkonto” från 1931, så menar han att Helsingborgs Jäst- & Spritfabrik var en obetydlig spritfabrik som bara producerade för att sälja sina varor lokalt. Det kan vara förklaringen till att det endast hittats att det sålts "svensk whisky" i just Helsingborg. Man har med stor sannolikhet tillverkat whisky i Helsingborgs Jäst- & Spritfabrik under kort tid, men slutliga bevis som att whiskytillverkning verkligen skett och etiketter har ännu ej hittats. 3) Vin & Spritcentralen (Södertälje) Stängt. Destilleringsår whisky 1955-1968. Försök gjordes mellan 1945 och 1952 och då tillverkades 13.450 liter (50%) whisky och själva destilleringen skedde vid fabriken på Reimersholme. 1955 köptes tre begagnade mindre enkelpannor från låglandsdestilleriet Bladnoch i södra Skottland, och tillverkningen startade i september samma år. Det ingick även maltkvarn, mäsk- och jäsningskar m.m i köpet av pannor från Bladnoch. 1961 började de första flaskorna att säljas hos Systembolaget. Skeppets var en kraftigt rökig blended whisky. 1970 slutade Skeppets whisky att säljas på systembolaget. 4) Mackmyra Svensk Whisky AB (Gävle) Bruksdestilleriet (Valbo utanför Gävle) Aktivt Företaget grundat 1999 Destilleringsår whisky 1999-2013 18 december 1999 destillerades de första dropparna på Mackmyra. 1999-2002 användes en liten panna. 30 oktober 2002 kom de nuvarande pannorna i bruket i bruk. 1 mars 2013 stängdes whiskytillverkningen i bruksdestilleriet till förmån för gravitationsdestilleriet. Mackmyra är det svenska whiskydestilleriet som har tillverkat whisky under längst tid. Från och med 6 mars 2006 kunde man köpa Mackmyrawhisky på systembolaget. Den första buteljeringen hette Preludium 01 (9.600 st. 50 cl. flaskor). Den enda buteljering som släppts som enbart är från det första pilotdestilleriet är Privus 02 (1.000 st. 50 cl. flaskor). 5) Gute Destilleri (Hablingbo, Gotland 60 km söder om Visby) Aktivt. Företaget grundat 2000 Destilleringsår 2002- (Whisky 2004- 2007) Första whiskybuteljeringen släpptes 2013 Denna whiskybuteljering heter Gutevin Sudret Whisky och lanserades på marknaden 1 juli 2013 och fanns på systembolaget ända fram till sommaren 2017. 6) Qvänum Mat & Malt (Kvänum söder om Skara) Aktivt Företaget grundat 2003 Destilleringsår 2006- (Whisky 2006) Whisky är väl inte prioriterat i vår produktion. Vi gjorde lite whisky när vi startade destillationen 2006. Men sedan har vi mer fokuserat på traditionell kryddad sprit. Ingen whisky har släppts på marknaden från deras försök med att producera whisky. 7) Wannborga vin & Lamm (Köpingsvik, Borgholm, Öland) Aktivt. Företaget grundat 1995 Destilleringsår 2006- (whisky 2007- ) Första whiskybuteljeringen släpptes 2011 Destillerings start för whisky november 2007. 1 April 2011 släpptes deras första whisky på systembolaget. Den hette "Ö whisky 2007, 3 år" . 8) Spirit of Hven (Backafallsbyn, Ven) Aktivt. Företaget grundat 2010 (Backafallsbyn AB 1984) Destilleringsår 2008- Första whiskybuteljeringen släpptes 2012 7 Maj 2008 fylldes det första whiskyfatet med sprit. 1 Februari 2012 var det försäljningsstart för deras första whisky "Urania" på systembolaget. 9) Norrtelje Brenneri (Lohärad, norr om Norrtälje) Aktivt. Företaget grundat 1994 Destilleringsår 2002- (whisky 2009- ) Första whiskybuteljeringen släpptes 2015 4 April 2009 fylldes de första faten med RoslagsWhisky. Deras första släpp av whisky var "Roslagswhisky Eko No. 1" släpptes i ett webbsläpp 10 september 2015 på systembolaget. 10) Smögen Whisky (Ståleröd, Hunnebostrand, Sotenäs) Aktivt. Företaget grundat 2009 Destilleringsår 2010- Första whiskybuteljeringen släpptes 2014 14 augusti 2010 destillerades de första dropparna i Smögen Whisky. 13 mars 2014 var det försäljningspremiär av deras första whisky "Primör" på systembolaget. 11) Grythyttan Whisky (Lillkyrka, mellan Arboga-Örebro) nedlagt Företaget grundat 2007 Konkurs 2017 Destilleringsår 2010-2013 Första whiskybuteljeringen släpptes 2013 Den 20 oktober 2010 kom Grythyttan on streem. (December 2013 släpptes den första buteljeringen av Grythyttan Whisky "First Edition" via privatimport till ägare och fatägare.) Första (och enda) "publika" släppet från Grythyttan Whisky hette "Remonteur Edition" och släpptes på systembolaget 8 september 2016. Juni 2016 släppte Nordmarkens destilleri en buteljering med whisky från Grythyttan whisky som hette Initium. 400 st. 50 cl. flaskor blev det som såldes via privatimport på systembolaget. Detta blev alltså det första publika släppet av Grythyttans whisky (men det var alltså inte Grythyttan som släppte denna buteljering). Grythyttan lade ned produktionen 13 april 2013 22 maj 2017 inleddes kunkurs. 12) Box (Bjärtrå, Ådalen, Norr om Kramfors) Aktivt. Företaget grundat 2007 Destilleringsår 2010- Första whiskybuteljeringen släpptes 2014 Första destilleringen startad 30 november 2010. Första fatfyllningen skedde 23 december 2010. 5 juni 2014 släpptes "The Pioneer", som var Box första whiskysläpp på systembolaget. 13) Mackmyra Svensk Whisky AB (Gävle) Företaget grundat 1999 Gravitationsdestilleriet (Gävle) Aktivt Destilleringsår 2011- 17 december 2011 invigde Mackmyra sitt nya gravitationsdestilleri. 14) Skånska Spritfabriken (Hette tidigare XO Sweden Wines & Spirits AB), ( Öster om Lund, Södra Sandby) Aktivt Företaget grundat 2011 (Tidigare företag?) Destilleringsår 2009- (Whisky 2012-) Första whiskybuteljeringen släpptes 2015 3 Augusti 2015 släpptes deras första whiskybuteljer under namnet "W".på systembolaget. 15) Gammelstilla (Hofors, Torsåker, söder om Sandviken) Aktivt. Företaget grundat 2005 Destilleringsår 2012- Första whiskybuteljeringen släpptes 2017 I maj 2017 släpptes den första utgåvan whisky "Isak Mackey" (800 st. 50 cl. flaskor) till aktieägare via privatimport på Systembolaget. Detta var alltså inte något publikt släpp. 2 Oktober 2017 släpptes de kvarvarande flaskorna ( 300 st.)från deras "Isak Mackey" buteljering på systembolaget i Hofors och Sandviken. Därmed har även Gammelstilla nu släppt sitt första publika släpp. 16) Gotland Whisky (Romakloster) Aktivt. Företaget grundat 2004 Destilleringsår 2012- Första whiskybuteljeringen släpptes 2016 7 maj 2012 hände det som alla väntat på så länge. Isle of Lime är i drift De släppte november 2016 sin första buteljering. Det är en 3 årig whisky som säljs uteslutande till aktieägare. Detta är alltså inget publikt släpp. 25 november 2016 släpptes "Isle of Lime Shareholders Edition 2016" Till aktieägare. Man har nu buteljerat sitt första publika släpp ROMA, deras första publika buteljering släpptes på systembolaget 1 augusti 2017. 17) Tevsjö Destilleri (Järvsö) Aktivt Företaget grundat 2005 Destilleringsår 2012- (Whiskey 2014-) Destilleriet kom on streem 20121212 2017 buteljerades det första privatfatet med whiskey (Bourbon). Vi väntar dock fortfarande på det första publika släppet av deras whisky och whiskey/ Bourbon. Sedan 2017 tillverkas även maltwhisky på Tevsjö destilleri. 18) Nordmarkens Destilleri (Holmedal, Årjäng) Aktivt Företaget grundat 2014 Destilleringsår 2015-. De har under eget recept själva tillverkat sprit på annat (hemligt) Svenskt destilleri 2015-2016. De har nu en minipanna och destillerar nu under eget tak sedan 2016. Planen är att de första dropparna newmake från det nya destilleriet skall levereras i slutet på 2016. De nya pannorna är Grythyttans gamla pannor. 19) Uppsala Destilleri (Uppsala, Stenhagen) Aktivt Företaget grundat 2014 Destilleringsår 2015- Fredagen 4 december 2015 samlades de första dropparna sprit. 20) Gnesta Bränneri (Mellan Gnesta och Björnlunda) Aktivt Företaget grundat 2009 Destilleringsår 2009- (Whisky 2016- ) 12 maj 2016 fylldes 3 whiskyfat. 21) Vattudalen Whisky (Vattudalen, Äspnäs 2 mil norr om Strömsund) Aktivt Företaget grundat 2015 Destilleringsår 2016- Detta är det tjugoförsta svenska destilleriet som tillverkar whisky. Man började destillera whisky maj? 2016. Företaget grundades under namnet Rislunds Destilleri, men bytte namn till Vattudalen Whisky november 2017.
 17. Dessa 2 är utmärkta, och kostar runt 1200:- styck Kavalan Solist sherry cask Glengoyne 21yo
 18. Nu har jag uppdaterat en del (Första inlägget på första sidan)
 19. Även jag har varit med om detta. Helt klart miss vid buteljeringsanläggningen
 20. Första inlägget på sida 1 är mycket långt med alla? svenska whiskydestillerier :-)
 21. Nu väntar jag bara på önskenyheten att Maltmill ska öppna igen
 22. Jag har fört in lite info om Agitators kommande unika destilleringsmetoder. Det blir troligen en mycket annorlunda whisky.
 23. Jag har ändrat helt i numreringen nu. Bruksdestilleriet och gravitationsdestilleriet är ju helt olika destillerier och ska då ha olika nummer som start. (Trots att Mackmyra inte särskiljer de 2 olika destillerierna i sina buteljeringar, utan bara kallar det Mackmyra.)
×
×
 • Create New...