Jump to content
whiskyforum

www.thewhiskybarrel.com


Recommended Posts

Hejsan.

 

Då jag aldrig beställt någon whisky utanför Sverige så undrar ifall någon här har handlat från denna butik??... www.thewhiskybarrel.com

 

Vad är det som gäller när det man handlar från ex. Skottland till Sverige?, lagar & regler etc.

 

Tacksam för hjälp och svar.

 

/Martin

Martin Kallberg

Link to comment
Share on other sites

Jag har aldrig handlat från just denna butik, men vad som gäller för internethandeln generellt är att om säljaren fixar med frakten så ska punktskatten betalas i avsändarlandet. Om du själv fixar frakten så ska skatten betalas i Sverige. Denna tolkning är erkänd av Tull- och Skatteverk. Prejudikat finns.

 

Det verkar enligt Whiskybarrels hemsida som om de fixar frakten. Inga extra avgifter alltså...

Edited by Grefwen

Om det är gott nog att dricka, är det gott nog att dricka igen!

Link to comment
Share on other sites

Jag har aldrig handlat från just denna butik, men vad som gäller för internethandeln generellt är att om säljaren fixar med frakten så ska punktskatten betalas i avsändarlandet. Om du själv fixar frakten så ska skatten betalas i Sverige. Denna tolkning är erkänd av Tull- och Skatteverk. Prejudikat finns.

 

Det verkar enligt Whiskybarrels hemsida som om de fixar frakten. Inga extra avgifter alltså...

 

 

 

Tyvärr så har du helt fel där. From 1 april 2010 ska EU-direktivet 2008/118/EG vara implementerat i hela EU (med undantag av Grekland som har lite annat att tänka på). Förändringen för dig som konsument i detta nya direktiv är att om inte säljaren ställt säkerhet för alkoholskatt i mottagarlandet innan varan förs in i mottagarlandet så går skattskyldigheten över till köparen istället, och då kan du se fram mot att betala ytterligare 150-200kr + moms på skattebeloppet för flaskan.

 

http://www.skatteverket.se/download/18.233f91f71260075abe8800096182/53501.pdf

Edited by ballesterosjr

Andreas Magnusson

Örebro

Friend of Laphroaig, Ardbeg Commitee Member, Friend of the Classic Malts

A Wee One, Westerås Whisky Wenner

Link to comment
Share on other sites

Tyvärr så har du helt fel där. From 1 april 2010 ska EU-direktivet 2008/118/EG vara implementerat i hela EU (med undantag av Grekland som har lite annat att tänka på). Förändringen för dig som konsument i detta nya direktiv är att om inte säljaren ställt säkerhet för alkoholskatt i mottagarlandet innan varan förs in i mottagarlandet så går skattskyldigheten över till köparen istället, och då kan du se fram mot att betala ytterligare 150-200kr + moms på skattebeloppet för flaskan.

 

http://www.skattever...96182/53501.pdf

 

Nja, helt fel har jag nog inte. Jag har nu läst (skummat) igenom lagtexterna som ligger till grund för ovan nämnda publikation från Skatteverket, och det verkar som om lagstiftarna gjort en ganska fri tolkning av Punktskattedirektivet,

 

http://eur-lex.europ...0012:01:SV:HTML

 

samt att den uppdaterade "Lagen om alkoholskatt"

 

http://www.riksdagen...1&bet=1994:1564

 

sannolikt inte kommer att hålla i EG-domstolen. Vi snackar här särskilt om paragraferna §15 samt §15c. Dessa paragrafer finns inte definerade i direktivet utan är något de svenska lagstiftarna har hittat på själva. Staten gör här alltså en helgardering som i praktiken säger att: "Säljaren är den som är skatteskyldig, men för säkerhets skull förbehåller vi oss rätten att kräva skatten från köparen ifall säljaren inte betalar."

 

Fortfarande gäller dock enligt direktivet att dubbelbeskattning inte får ske.

 

Det ska bli spännande att följa fortsättningen av denna realitysåpa...

Om det är gott nog att dricka, är det gott nog att dricka igen!

Link to comment
Share on other sites

Nja, helt fel har jag nog inte. Jag har nu läst (skummat) igenom lagtexterna som ligger till grund för ovan nämnda publikation från Skatteverket, och det verkar som om lagstiftarna gjort en ganska fri tolkning av Punktskattedirektivet,

 

http://eur-lex.europ...0012:01:SV:HTML

 

samt att den uppdaterade "Lagen om alkoholskatt"

 

http://www.riksdagen...1&bet=1994:1564

 

sannolikt inte kommer att hålla i EG-domstolen. Vi snackar här särskilt om paragraferna §15 samt §15c. Dessa paragrafer finns inte definerade i direktivet utan är något de svenska lagstiftarna har hittat på själva. Staten gör här alltså en helgardering som i praktiken säger att: "Säljaren är den som är skatteskyldig, men för säkerhets skull förbehåller vi oss rätten att kräva skatten från köparen ifall säljaren inte betalar."

 

Fortfarande gäller dock enligt direktivet att dubbelbeskattning inte får ske.

 

Det ska bli spännande att följa fortsättningen av denna realitysåpa...

 

Jag har inte bara skummat utan lusläst:

 

AVSNITT 3

 

Distansförsäljning

 

Artikel 36

 

1. Punktskattepliktiga varor som redan frisläppts för konsumtion i en medlemsstat och som köps av en annan person än en godkänd upplagshavare eller en registrerad mottagare som är etablerad i en annan medlemsstat och som inte bedriver en självständig ekonomisk verksamhet, och som avsänds eller transporteras direkt eller indirekt till en annan medlemsstat av säljaren eller för hans räkning ska vara punktskattepliktiga i destinationsmedlemsstaten.

 

Med destinationsmedlemsstat avses i denna artikel den medlemsstat dit försändelsen eller transporten ankommer.

 

2. I det fall som avses i punkt 1 inträder skattskyldigheten i destinationsmedlemsstaten när de punktskattepliktiga varorna levereras. De villkor för skattskyldighet och den punktskattesats som ska tillämpas ska vara de som är i kraft den dag då skattskyldighet inträder.

 

Punktskatten ska betalas enligt det förfarande som fastställts av destinationsmedlemsstaten.

 

3. Den person som är betalningsskyldig för punktskatten i destinationsmedlemsstaten ska vara säljaren.

 

Destinationsmedlemsstaten kan emellertid föreskriva att den skattskyldige ska vara en skatterepresentant som är etablerad i destinationsmedlemsstaten och godkänd av de behöriga myndigheterna i den medlemsstaten eller, i de fall säljaren inte har iakttagit bestämmelserna i punkt 4 a, mottagaren av de punktskattepliktiga varorna.4. Säljaren eller skatterepresentanten ska uppfylla följande krav:

 

a) Registrera sin identitet och ställa garanti för betalning av punktskatten i det behöriga kontor som särskilt anvisats och på de villkor som destinationsmedlemsstaten fastställt innan de punktskattepliktiga varorna avsänds.

 

B) Betala punktskatten i det kontor som avses i led a efter det att de punktskattepliktiga varorna anlänt.

 

c) Föra räkenskaper över leveranserna av punktskattepliktiga varor.

 

De berörda medlemsstaterna kan på de villkor som de fastställer förenkla dessa krav på grundval av bilaterala avtal.

 

5. I det fall som avses i punkt 1 ska punktskatten i den första medlemsstaten på säljarens begäran betalas eller efterges, om säljaren eller dennes skatterepresentant följt de förfaranden som är fastställda i punkt 4.

 

6. Medlemsstaterna får fastställa särskilda regler för tillämpningen av punkterna 1–5 när det gäller punktskattepliktiga varor som omfattas av särskilda nationella distributionsregler.

Edited by Jenz Rönnow
Fixade quote tagg

Andreas Magnusson

Örebro

Friend of Laphroaig, Ardbeg Commitee Member, Friend of the Classic Malts

A Wee One, Westerås Whisky Wenner

Link to comment
Share on other sites

Emellertid är EU här ute och tassar i gränstrakterna av vad som normalt skulle kunna betraktas som kvantitativa importrestriktioner och åtgärder med motsvarande verkan (enligt Dassonville). Men det verkar som att doktrinen om tvingande hänsyn utvidgas mer och mer (särskilt i vad gäller hänsynen till effektiv skattekontroll).

Edited by Falcone

  - Erik Falk -

Link to comment
Share on other sites

Emellertid är EU här ute och tassar i gränstrakterna av vad som normalt skulle kunna betraktas som kvantitativa importrestriktioner och åtgärder med motsvarande verkan (enligt Dassonville). Men det verkar som att doktrinen om tvingande hänsyn utvidgas mer och mer (särskilt i vad gäller hänsynen till effektiv skattekontroll).

 

Det nya direktivet har kommit till för att klargöra vad som gäller när det gäller doktrinen om tvingande hänsyn. Denna gäller alkohol, tobak och energi som medlemsstaterna ska kunna bestämma själva över i större utsträckning än övriga frågor. Det är ingen kvantitativ importrestriktion eftersom det är samma regler som gäller för hela gemenskapen, det som möjligen, och i min mening borde betraktas som en sådan, är avsändarländernas oförmåga att betala tillbaka den där betalda alkoholskatten. De flesta länder har visserligen rutiner för detta men de är i prinip ogenomförbara. Ta till ex Belgien, där kan bara den som erlagt alkoholskatten kräva den tillbaka, dvs den belgiska importören. Och hur troligt är det att de är villiga att gå genom den processen för att jag ska få tillbaka skatten på en flaska som jag köpt av någon shop som de levererar till? Och Belgien som stat klarar sig och kan inte anmälas till Europadomstolen eftersom de har tydliga rutiner för hur skatten ska betalas tillbaka. Det som är viktigt att komma ihåg att det inte är Sverige som felar idet här sammanhanget utan avsändarlandet som borde betala tillbaka alkoholskatten i avsändarlandet till köparen imottagarlandet.

Andreas Magnusson

Örebro

Friend of Laphroaig, Ardbeg Commitee Member, Friend of the Classic Malts

A Wee One, Westerås Whisky Wenner

Link to comment
Share on other sites

Det nya direktivet har kommit till för att klargöra vad som gäller när det gäller doktrinen om tvingande hänsyn. Denna gäller alkohol, tobak och energi som medlemsstaterna ska kunna bestämma själva över i större utsträckning än övriga frågor. Det är ingen kvantitativ importrestriktion eftersom det är samma regler som gäller för hela gemenskapen, det som möjligen, och i min mening borde betraktas som en sådan, är avsändarländernas oförmåga att betala tillbaka den där betalda alkoholskatten. De flesta länder har visserligen rutiner för detta men de är i prinip ogenomförbara. Ta till ex Belgien, där kan bara den som erlagt alkoholskatten kräva den tillbaka, dvs den belgiska importören. Och hur troligt är det att de är villiga att gå genom den processen för att jag ska få tillbaka skatten på en flaska som jag köpt av någon shop som de levererar till? Och Belgien som stat klarar sig och kan inte anmälas till Europadomstolen eftersom de har tydliga rutiner för hur skatten ska betalas tillbaka. Det som är viktigt att komma ihåg att det inte är Sverige som felar idet här sammanhanget utan avsändarlandet som borde betala tillbaka alkoholskatten i avsändarlandet till köparen imottagarlandet.

 

Nja, jag misstänker att du möjligen missuppfattat karaktären av doktrinen om tvingande hänsyn. Det ligger i doktrinens natur att den inte kan "klargöras" av ett direktiv men eftersom det saknas skäl att vidare utveckla resonemanget så kan frågan lämnas därhän.

 

Naturligtvis är det inte fråga om en kvantitativ importrestriktion (eller snarare ÅMV) av den enkla anledningen att det handlar om ett direktiv, inte heller har jag hävdat något annat.

 

I övrigt delar jag i huvudsak dina synpunkter avseende återbetalningsfrågan.

  - Erik Falk -

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
 Share

×
×
  • Create New...